Gizlilik Politikası

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi  www.replyfeed.com domain sahibi  ("www.replyfeed.com") hizmetidir.

Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek ve uyulması gereken kurallar ile sorumlulukları açıklamak üzere hazırlanmış olup ,Üyelik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması ("tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi Üyelik Sözleşmesi ") nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Her iki metin arasında çelişki olması halinde tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi Üyelik Sözleşmesi " geçerli olacaktır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın Web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz "www.replyfeed.com" tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız,kullanıcı adınız, e-posta adresiniz,web site adresiniz gibi bilgileriniz ancak tarafınızdan Web sitemize verildiğinde kaydedilir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir. Web sitemizde yapmakta olduğunuz işlemlerle ilgili " tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi Üyelik Sözleşmesi "ni okumanız, şifrelerinizi korumanızın önemini daha iyi anlamanız açısından gereklidir.

Parola’nızı kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir ve bir yere not etmemeniz faydalıdır.

Web sitemizde "www.replyfeed.com" tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından "www.replyfeed.com"in sorumlu değildir.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi  kullanıcıları, hizmet alabilmek için bazı kişisel bilgilerini web sitesine kaydetmek suretiyle " www.replyfeed.com " ile paylaşmaktadırlar.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi  kullanıcılarının kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin soru sorması,soruya eklediği dosya, resim gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde " www.replyfeed.com " tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Üye, tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesine üye olmakla bu yönde bir rıza göstermiş ve onay vermiş sayılır. Bu hallerde üye, " www.replyfeed.com "den telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi, kullanıcıların kişisel bilgilerine üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve internet sitesini kullanırken erişebilir. " www.replyfeed.com ", internet sitesi üzerinden üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. " www.replyfeed.com " sistemlerinde toplanan bu bilgiler, üyelere daha iyi hizmet vermek amacıyla ve de " www.replyfeed.com " tarafından ("www.replyfeed.com " ve " www.replyfeed.com " tarafından belirlenecek firmaların,insan kaynakları ihtiyaçlarının karşılanması , ürün ve hizmetlerinin pazarlaması, istatistik inceleme, veri tabanı genişletme, kampanya düzenleme vb. amaçlı) kullanılmaktadır. Üyeler, ayrıca iletişim bilgilerine, " www.replyfeed.com "ten veya " www.replyfeed.com " tarafından belirlenecek firmalardan ücretsiz bültenlerin, bilgilendirmelerin, hatırlatma bilgilerinin ya da mesajların elektronik posta ve/veya cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) vs. yöntemler ile gönderilebileceğini kabul ederler. Üye tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesine üye olmakla bu yönde bir rıza göstermiş ve onay vermiş sayılır.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi kullanıcıları, toplanan veri ve bilgilerin; " www.replyfeed.com "in mevcut ve/veya potansiyel iş ortakları ile paylaşılabileceğini ya da bu kişilere satabileceğini ve/veya devredebileceğini ve her iki halin de işbu madde kapsamında gizlilik ihlali olarak addedilemeyeceğini kabul ederler tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi kullanıcıları, tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesine üye olmakla bu yönde bir rıza göstermiş ve onay vermiş sayılır.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi  kullanıcılarına verilen içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için kullanıcının onay vermesi halinde coğrafi konum bilgisi ilişkin veri kaydedilebilir ve kullanılabilir.

Kullanıcıların tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesine doğru ve güncel olmayan bilgi vermesi halinde ya da bilgilerin doğru ve güncelliğinden şüphe edildiğinde, " www.replyfeed.com "in hizmetleri durdurma ya da sonlandırma hakkı saklıdır.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesindeki kullanıcılara ait kişisel bilgiler, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. " www.replyfeed.com ", üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

a) Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,
b) Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,
c) Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda,
d) "replyfeed.com " üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

 

SORUMLULUK

"www.replyfeed.com" tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesindeki kullanıcılarının şahsi bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

E-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi kullanıcıları sorumludur.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi kullanıcıları, içeriklerde yer alan kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya içerikler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldıklarını, bir başkasının kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dâhil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan içerikleri, bilgileri; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın web sitesi kapsamında kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi kullanıcıları suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum oluşturan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine ve sair haklarına zarar verebilecek, içerikleri tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesine iletmeyecek, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri herhangi bir şekilde rahatsız edecek mesaj veya içerik yüklemeyecek/yayınlamayacaklardır. Bu içeriklerin " www.replyfeed.com " tarafından yayımlanması, hukuka aykırı veya 3. kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların " www.replyfeed.com " tarafından yüklenildiği anlamına gelemez.

"www.replyfeed.com", tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi’nde, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkar, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi kullanıcıları web sitesine bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi kullanıcıları ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi kullanıcıları başka herhangi bir kullanıcının web sitesini kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyeceklerdir.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi kullanıcıları hizmetlerden yararlandığı sırada kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan "www.replyfeed.com" sorumlu olmayacaktır.

 

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi kullanıcıları tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesine yükledikleri her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (Bundan böyle "İçerik" olarak anılacaktır.) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, "www.replyfeed.com" tarafından belirlenen her türlü mecrada/platformda/ürün/malzeme/organizasyonda vs (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dâhil olmak üzere Wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs) Katma Değerli Servisler (Hücre yayını, WAP/GPRS, Mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Videostreaming ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesilmobil teknolojileri) kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin devrettiğini, söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve sözkonusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb) "www.replyfeed.com" tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesi kullanıcıları söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm Dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir 3. şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

"www.replyfeed.com"in gizlilik politikalarını değiştirmesi mümkün olup Kullanım Koşulları ve Gizlilik sayfalarımızın düzenli olarak kontrol edilmesini öneririz.

tech.replyfeed.com alt alan adlı internet sitesinden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

"www.replyfeed.com", yukarıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.